Life dynamic

Life dnyamic je moderní komplexní psychoterapeutický směr inspirovaný Gestalt terapií, Kognitivně behaviorální terapií, Transakční analýzou a hlubinnými směry. Využívá také prvky imaginace a zen budhismu.

Koncept „Life dynamic“ je zaměřen především na rozvoj a harmonizaci osobnosti.

Analýza současného stavu (mentální úklid)

  • vztah k sobě
  • původní rodina
  • současná rodina/partnerství
  • zaměstnání/škola
  • volný čas a přátelé

Akční plán konkrétních kroků – pokud chceme být ve svém životě úspěšní, měli bychom si uvědomit jaký je náš cíl. Co vlastně od života chceme. Měli bychom se naučit klást si takové cíle, které jsou pro nás dostatčně důležité, lákavé a motivující a zároveň dosažitelné.

Transformace mysli – to jak myslíme, ovlivňuje také to, jak se náš život vyvýjí a jakým směrem se ubírá. Pomocí  terapie se můžete naučit dívat se na svět jinýma očima otevřít nové komnaty svojí mysli a svojí duše, naučit se přemýšlet jinak.