Nabídka pro školy

Besedy a zážitkové programy – uspořádáme besedu, přednášku či dlouhodobý program přímo na míru vašim požadavkům a potřebám….

 • Veškeré programy probíhají zpravidla interaktivní formou –  snažíme s co nejvíce zapojit žáky do programu a využívat zážitkové formy výuky tak, aby byl pro žáky výklad zároveň zábavou.
 • Snažíme s co nejvíce přizpůsobit program potřebám žáků a požadavkům pedagogů…
 • Zejména u dlouhodobějších programů klademe důraz na důvěru mezi žáky a lektory…
 • nejčastějšími tématy jsou:
  • návykové látky, závislosti
  • šikana, násilí dikriminace
  • komunikace, mezilidské a partnerské vztahy
  • stres
  • plánování, kariéra, budoucnost

Stmelovací a adaptační programy

 • minimálně jednodenní program zaměřený na upevnění vztahů ve skupině (třídě)
 • vhodné zejména pro skupiny, které nově vznikají či jsou nově vytvářeny
 • program vychází z  přirozeného vývoje skupinové dynamiky

 

Pro domlouvání konkrétních požadavků nás prosím kontaktujte na e-mailu : pssimbio@seznam.cz nebo na tel.: 604106646