KLUSáček

Podpůrná skupina KLUSáček vznikla na jaře 2015 pod záštitou OAT poradny Náchod.  Skupinu tvořili klienti OAT poradny, kteří se rozhodli léčit se ze své závislosti na alkoholu.  Docházení do skupiny mělo doplňovat jejich ambulantní léčbu.

V současné době je skupina otevřená všem dospělým lidem, kteří  se aktuálně léčí ze závislosti jakéhokoliv druhu nebo prošli některým procesem léčby závislostí.

Naše cíle jsou:

  • podporovat a doprovázet Vás na cestě za trvalou abstinencí
  • Nabídnout bezpečný prostor pro sdílení osobních záležitostí
  • Zprostředkovat kontakt s lidmi, kteří řeší podobnou životní situaci
  • Podpořit Váš osobní rozvoj …

 

Skupina KLUSáček se schází pravidelně jedno pondělí v měsíci  a to vždy od 15:30 pokud není stanoveno jinak. Konkrétní termíny setkání jsou uvedeny níže. 

Setkání probíhají v prostorách poradenského studia SIMbio na adrese Českých bratří 407 Náchod

Cena za účast na setkání je 100 Kč.

Pokud uvažujete o členství ve skupině , je nutné kontaktovat vedoucí  skupiny Simonu Jančíkovou. Společně se pak setkáte na individuální schůzce a vyjasníte si všechny detaily vaší účasti v KLUSášku.

tel: 604 106646

E-mail: pssimbio.cz@seznam.cz

TERMÍNY SETKÁNÍ PRO ROK 2017:

3. dubna

15. května

12. června

10. července

7. srpna

4. září

2. října

13. listopadu

11. prosince

 

 

 

Co napsali o Klusáčku jeho členové?

 Alkohol…Pro mnohé je to nezbytná součást dobré zábavy a většina lidí si bez alkoholu neumí představit jakoukoliv oslavu či společenskou událost. Česká republika dlouhodobě zaujímá přední příčky na žebříčku zemí s nejvyšší spotřebou alkoholu na člověka. Proto není ku podivu, že pro spoustu lidí se stal alkohol  téměř  každodenní součástí.  Pro některé se ale tahle zdánlivě neškodná a LEGÁLNÍ DROGA stala démonem, který jim znepříjemnil jejich život, překážkou, která jim brání žít spokojeně a podle svých ideálních představ. Mluvím o těch, kteří se na jeho konzumaci stali závislými. Boj se závislostí a udržení celoživotní abstinence není jednoduchá záležitost, nicméně nese sladké ovoce v podobě zdravějšího a spokojenějšího života. 

Ve městě Náchod působí již řadu let svépomocná skupina KLUS (Klub lidí usilujících o střízlivost), která si klade za cíl pomáhat těm, kteří závislost řešili  ústavní (pobytovou) léčbou. Tato skupina pracuje pod záštitou adiktoložky  Jany Jančíkové z  Adiktologické poradny (dříve AT) v Náchodě , která sídlí mnoho let v Centru duševního zdraví na Eliščině nábřeží.

  Po vzoru  KLUSu  vznikla v květnu 2015 v Náchodě  skupina KLUSÁČEK, která má za cíl podporovat a pomáhat dosáhnout trvalé abstinence těm, kteří se rozhodli usilovat o střízlivost bez pomoci institucionalizovaných služeb, ale pouze prostřednictvím ambulantní péče v Adiktologické poradně.V současnosti má skupina 6 stálých členů, pro které je setkávání s ostatními velkou životní inspirací a podporou na cestě za abstinencí. O svých zkušenostech a zážitcích na skupinových sezeních napsali:

„Před příchodem do skupiny jsem 1,5 roku abstinoval, pravidelně jsem navštěvoval  ambulantní poradnu  Zprvu jsem váhal přijít do Skupiny, nechtěl jsem se zviditelňovat. Ve skupině jsem poznal a seznámil jsem se s novými lidmi, kteří měli podobný nebo stejný problém jako já. Společně jsme se upřímně  otevřeně svěřovali se svými radostmi ze soukromí i z práce, ale také s problémy a starosti které nás svazovali a trápili. Pro mne to byl dost důležitý moment, že jsem  cítil ve skupině velké uvolnění a že mě hodně pomohla takto citlivě vedená   psychoterapie, zaměřená k obnově pocitu sebeúcty a svobody. Myslím si, že většina z nás si neuvědomovala problém se závislostí při konzumaci alkoholu. Alkohol je nejdostupnější prostředek  ke zmírnění úzkosti a stresu a to je jedna z nejhorších emocí, kterou člověk zná. Pod označením alkoholik tak zůstává hodně nešťastných lidí , kteří alkohol nevolili jako zdroj euforie, ale jako cestu k zmírnění duševního napětí. Je důležité aby se člověk cítil dobře, a aby se povznesl  nad svými problémy, myslel na to dobré a z toho špatného co dělal ,  si vzal ponaučení. Ve skupině bych chtěl dále pokračovat a pomáhat novým členům, a aby jsme se všichni zase scházeli a byli jsme si jeden druhému oporou.“

 

„Sdílíme vzájemně své životní příběhy , které nás dovedli až k alkoholismu. Společně hledáme návod na doživotní abstinenci a smysl života. Bezva lidi ,teď již přátelé, mě podporují svou přítomností. Jsme na jedné lodi, která se nesmí potopit.“

 

Poznávám nové lidi, se kterými je mi fajn a vždy se těším na další setkání. Mrzí mne, když mi to nevyjde a na setkání nedorazím, ale pokaždé vzpomínám na všechny ze skupiny….“ 

 “ V naší skupině si nasloucháme a svěřujeme se i s těmi nejniterněšími pocity – jak radostné z prožívání úspěšné abstinence, tak se snažíme řešit aktuální trápení. Jak se říká: „Sdílená bolest je bolestí poloviční“ a u nás to platí dvojnásob. Píši to z vlastní zkušenosti. I když člověk klopýtne, tak víme, že je tu pro nás skupina Klusáček, díky které se můžeme opět vzpřímit a vést krásný poklidný život plný všedních i výjmečných radostí bez alkoholu. Víme, že na problém nejsme sami. Klusáček je tu pro nás…“