Individuální poradenství

 

 je vhodné pro jednotlivce kteří:

  • jsou se svým životem nespokojeni
  • zažívají pocity smutku osamělosti nudy, strachu
  • cítí, že jejich život není naplněn, postrádají ve svém životě smysl, hledají sami sebe, své místo v životě
  • cítí se dlouhodobě nenaplněni a nespokojeni ve vztazích a jejich vztahové problémy se stále opakují či vrací
  • jsou vyčerpáni a neuspokojeni svým pracovním životem
  • cítí se nespokojeně ve svém rodinném či mezigeneračním soužití
  • jsou spokojeni a chtěli by se ve svém životě rozvíjet
  • chtějí porozumět sami sobě a objevit svůj potenciál a vnitřní sílu
  • chtějí pracovat na svém osobnostním rozvoji a hledají svůj životní cíl…
  • atd…

Individuální poradenství probíhá jako důvěrný  a diskrétní rozhovor mezi poradcem a klientem. Zpravidla probíhá anonymě a trvá 45 – 60 minut.

objednat se můžete na tel: 604106646 nebo na pssimbio@seznam.cz

Naše pravidla:

DISKRÉTRNOST – veškeré informace, které si společně terapeut s klientem v terapii poví, zůstanou pouze mezi nimi. Žádné informace se nevynášejí z poradenské místnosti, pokud k tomu klient sámi nedá svolení nebo pokud nebude seznámen s účelem předávání informací.

DŮVĚRA  – Základem terapie je vztah mezi trapeutem a klientem…. Aby byla trapie úspěšná, měl by klient důvěřovat terapeutovi a pochopitelně i terapeut klientovi.Neméně důležité také je, abychom  oba věřili procesu, který se v terapii odehrává.

DOBROVOLNOST – Klient vstupuje do terapie dobrovolně a kdykoliv má právo odstoupit. Do terapie přináší klient ta témata která chce on sám a kdykoli má právo rozhovor ukončit.

DŮRAZ NA INDIVIDUALITU – Terapie je postavená každému klientovi přímo na míru. Způsob práce je vždy uzpůsoben potřebám klienta a jsou podporovány jeho schopnosti a kompetence.