Skupinové poradenství

 

Hodnota skupinového přístupu spočívá v tom, že se pomáhá jedincům dosáhnout pocitu identity: kdo jsou, kam patří, kde jsou, co dělají a kam jdou… Tyto hodnoty byly všeobecně akceptovány a poradci je přijali za své bez ohledu na teorii, která tvoří jejich základ. V rovině poradenství a sebezkušenosti je skupina více než soubor lidí. Členové skupiny sdílejí některé společné postoje a hodnoty, přijímají jeden druhého a mnoha způsoby vstupují do vzájemných vztahů. Přijímají členství ve skupině, aby se mohli zabývat různými otázkami a těžkostmi a mohli uspokojit některé individuální potřeby.

Skupinové poradenství je interpersonální proces, v němž vystupuje poradce a několik členů skupiny, kteří zkoumají sebe a své situace ve snaze poznat a popř. změnit vsé postoje a chování.“ Členové skupiny jsou normální lidé jedinci s různými starostmi, které neoslabují do té míry, že by vyžadovaly léčbu a změnu osobnosti.

V rámci bezpečného prostředí mohou členové skupiny přijmout riziko odstoupení od svých obvyklých obran a mohou začít zkoumat oblasti, jež je normálně obtěžují a přijít s těmito situacemi do skupiny. Ze strany ostatních by se jim pak mělo dostat přijetí, pochopení, zpětné vazby a inspirace, jak situaci řešit jinak…. Díky skupině má tak člen možnost si uvědomit společenské účely svého chování a důsledky, jež přirozeně přicházejí jako produkt tohoto chování.

Pokud jsou pro řešení klientovy situace podstatné vztahy (vztahy jsou klíčovým tématem převážné většiny problematických situací)je skupina jedním z nejsilnějších nástrojů.

Účinnými faktory skupinového poradenství je především emoční podpora, pomáhání ostatním, sebeprojevení a sebepoznávání, odreagování, zpětné vazby, náhled, korektivní emoční zkušenost, zkoučení a nácvik nového chování, získávání ových informací a sociálních dovedností.