Závislosti

Co je vlastně závislost? Jeden z předních odborníků věnující se této problematice MUDr. Karel Nešpor CSc.  uvádí ve své knize „Návykové chování a závislost „ tuto definici (podle mezinárodní klasifikace nemocí): “ Syndrom závislosti je skupina fyziologických, behaviorálních a kognitivních fenoménů, v nichž užívání nějaké látky nebo třídy látek má u daného jedince mnohem větší přednost než jiné jednání, kterého si cenil více…“ Hlavní charakteristikou závislosti je touha brát látky nebo dělat činnosti na kterých závislosti vzniká

Závislost je diagnostikovatelná jako jedna z psychických onemocnění. Mezinárodní klasifikace zná v současnosti závislost  těchto typů: závislost na alkoholu, opioidech (např. heroin), kanabioidech, sedativech nebo hypnoticích, kokainu, jiných stimulanciích včetně kofeinu a pervitinu, halucinogenech, tabáku, organických rozpouštědlech…atd. V současné době se ale objevuje také řada závislostí tzv. nelátkových, které se projevují závislostí na vykonávání nějaké konkrétní činnosti. Nejznámější formou je tzv. Gambling – závislost na hazardu a hrách

 

O závislost se jedná v případě, splňuje li jedinec alespoň 3 z následujících znaků:

– silná touha  – neodolatelná touha užít látku nebo vykonávat činnost

– potíže se sebeovládáním – neschopnost zastavit užívání látky nebo provozování činnosti

– zvyšující se tolerance – vyžadování stále vyšší a vyšší dávky látek k dosažení stejného účinku nebo vyžadování stále více času pro vykonávání činnosti k uspokojení touhy.

– postupné zanedbávání jiných potěšení nebo zájmů

– pokračování v užívání nebo vykonávání činnosti i přes jasný důkaz zjevně škodlivých následků

 V rámci terapeutického studia můžete v oblasti závislostí využít individuální nebo skupinové poradenství